Consum de CBD i control antidrogues

Consum de CBD i control antidrogues

Consum de CBD

Contràriament al THC, el CBD no conté cap propietat psicotròpica, no altera la percepció. Aquesta és la principal raó per que el CBD és legal i el THC no ho és.

El CBD es considera un producte de consum corrent, motiu pel que no es sotmet a cap reglamentació del seu consumo màxim, ni a cap restricció d’ús, amb l’excepció de que la seva venda queda prohibida a menors de 18 anys.

Test antidrogues

Test de drogas

Els test antidroga que realitza la policia (per exemple als controls de carretera) persegueixen quatre famílies de substancies : Cocaïna, Amfetamines, Opiàcies i Cànnabis.

En referència al Cànnabis, el test només permet revelar la presència de THC al organisme. El consum de CBD no pot donar un resultat positiu per consumo de drogues, tot i que s’hi observin quantitats importants, ja que es tracta d’una substancia totalment legal. Tot i això hi ha que tenir especial atenció en no consumir e-líquids CBD o oli CBD que no ofereixin garanties absolutes de que el seu contingut de THC sigui inferior a 0,2% (això pot succeir amb marques comprades al estranger o que no siguin de total confiança).

CBD i conducció

Control de drogas

Depenent de la dosi, el CBD pot tenir un efecte relaxant més o menys pronunciat. En funció de la sensibilitat de qui ho consumeixi, i de la dosi,  el CBD pot afectar el seu estat d’alerta o fins i tot causar somnolència, amb el consegüent risc d’accident. Aquesta és la raó per que es recomana no consumir CBD abans de conduir, o realitzar qualsevol altra activitat que requereixi exercici intens o concentració, independentment de qualsevol aspecte legal. Es tracta del mateix cas que succeeix amb molts medicaments amb efectes de relaxació i/o somnolència.

Aconsellem consumir CBD durant els teus moments tranquils i relaxats.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Shopping Cart
Scroll to Top